การสร้าง Project ใน Autodesk Revit

การเริ่มโครงการใน Autodesk Revit นั้นมีความซับซ้อนพอสมควรแต่ในที่นี้จะขอกล่าว แต่การเริ่มโครงการใหม่แต่จะมีความแต่ต่างกันกับการเขียนงานที่มี model อยู่แล้ว แต่ในที่นี้จะมีเนื้อหาเฉพาะเริ่มโครงการใหม่เท่านั้น

ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลักคือ

 1. การสร้าง Project
 2. ชื่อและการบันทึกไฟล์ ใน Project 
 3. การจัดการมุมมอง
 4. จัดการ ระดับใน Project 
 5. สร้างระดับในอาคาร

 

01.การสร้าง Project

เปิดใช้งาน โปรแกรม Autodesk Revit

แล้วคลิกที่ File Ribbon ⇒ New ⇒ PROJECT.

จะเห็น New Project dialog box โชว์ขึ้นมา, ให้สังเกตในหัวข้อ Create ให้เลือก Project

 

 

 

 

 

ใน Template file แล้วคลิก  ใน New Project dialog box

เลือก DefaultMetric.rte ที่เก็บไฟล์อยู่ใน C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Templates\Thailand แล้วคลิก 

ใน New Project dialog box, แล้วคลิก 

หลังจากนั้นเราจะได้หน้าจอแบบนี้

 

02.ชื่อและการบันทึกไฟล์ ใน Project 

แล้วคลิกที่ File Ribbon ⇒

จะเห็น Save As dialog box โชว์ขึ้นมา, จากนั้นคลิกที่  , และจากนั้น คลิกที่  หลังจากนั้้น สร้าง Folder ชื่อว่า Training Files 

แล้วเลือก Training Files แล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า Revit 2015_Getting Started แล้วคลิกที่  

 

03.การจัดการมุมมอง

ใน Browser Project ให้ดับเบิลคลิก ที่ Elevations (Building Elevation) ⇒ SOUTH.

พิมพ์ ZR เพื่อซูมไปยังพื้นที่เฉพาะ ให้ดับเบิ้ลคลิกจุดที่ 1 และ จุดที่ 2

Note. เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นแว่นขยาย

 

ผลลัพธ์ที่ได้

04.จัดการ ระดับใน Project 

ดับเบิลคลิกที่ข้อความ Level 1 ใน Drawing Area แล้วแก้จาก Level 1 เป็น 00 Foundation แล้วกด ENTER

Note. ใช้ตัวเลขนำหน้าชื่อเพื่อให้จัดเรียงตามระดับ

จะเห็น Revit dialog box การแจ้งเตือนให้คลิก YES เพื่อเปลี่ยนชื่อมุมมองให้ตรงกันทั้ง Floor Plans และ Ceiling Plans จะเห็นได้ว่า Level 1 จะเปลี่ยนชื่อเป็น 00 Foundation

ใช้วิธีการเดียวกันเปลี่ยนชื่อ Level 2 เป็น 01 Lower Level. จะเห็น Revit dialog box การแจ้งเตือนให้คลิก YES เหมื่อนกับขั้นตอนที่ผ่านมา  เพื่อเปลี่ยนชื่อมุมมองให้ตรงกันทั้ง Floor Plans และ Ceiling Plans หลังจากนั้นจะเป็นดังภาพ

05.สร้างระดับในอาคาร

กด ZO เพื่อซูมออก

คลิกที่ Architecture tab ⇒ Datum panel ⇒ LEVEL.

ในแผงวาดให้คลิก PICK LINES

บนแถบ Options Bar ให้ป้อนค่า Offset = 3000 mm.

ในพื้นที่ Drawing Area ให้เน้นบรรทัดที่ 01 Lower Level; เมื่อมีเส้นประปรากฏขึ้นเหนือระดับให้คลิกเพื่อสร้างระดับ Level 3

ใช้วิธีเดียวกันเพื่อสร้าง Level 4

บนแท็บ Level Panel, คลิก MODIFY เพื่อสิ้นสุดคำสั่ง

เปลี่ยนชื่อ Level 3 และ Level 4  เพื่อเปลี่ยนชื่อมุมมองให้ตรงกันทั้ง Floor Plans และ Ceiling Plans 

 • Level 3: เปลี่ยนเป็น 02 Entry Level
 • Level 4: เปลี่ยนเป็น 03 Roof

ดับเบิลคลิกที่ level dimensions และป้อนค่าใหม่

 • 0           เปลี่ยนเป็น   -5250 mm.
 • 4000   เปลี่ยนเป็น   -3050 mm.
 • 7000   เปลี่ยนเป็น            0 mm.
 • 10000 เปลี่ยนเป็น     3050 mm.

กด ESC สองครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกและออกจากคำสั่ง

บันทึกไฟล์โครงการ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น