ความเร็วลมที่ใช้ออกแบบ

สถานที่ ความเร็วลมในท่อ ความเร็วลมสูงสุด
ที่เหมาะสม ท่อหลัก/Duct Main ท่อแยก/Duct Branch
Supply&Return Supply  Return Supply  Return
m/s ft/min m/s ft/min m/s ft/min m/s ft/min m/s ft/min
ภายในอาคาร 3 600 5.1 1000 4.1 800 3.0 600 3.0 600
ห้องนอนโรงแรม 5.1 1000 7.6 1500 6.6 1300 6.1 1200 5.1 1000
สำนักงาน 6.1 1200 10.2 2000 7.6 1500 8.1 1600 6.1 1200
ห้องสมุด
โรงหนัง 4.1 800 6.6 1300 536 1100 5.1 1000 4.1 800
ออฟฟิตเปิด 7.6 1500 10.2 2000 7.6 1500 8.1 1600 6.1 1200
ร้านอาหาร
ธนาคาร
โรงอาหาร 9.1 1800 10.2 2000 7.6 1500 8.1 1600 6.1 1200
โรงงาน 12.7 1500 15.2 3000 9.1 1800 11.2 2200 7.6 1500

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น