Autodesk Navisworks | คืออะไร

          งานออกแบบในยุกนี้เริ่มมีการนำกระบวนการทำงานที่เป็น 3 มิติ เข้ามามีส่วนเกียวข้องทั้งงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและการเตรียวแผนงานก่อสร้าง ทำให้การตรวจสอบแบบ และ นำเสนอผลงานต่อผู้ร่วมงานอื่นๆ สามารถเข้าใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของผลงานและไปจนกระทั้งผู้รับเหมาก็สามารถทำงานร่วมกันได้

          โดยในกระบวนการทำงานด้วยระบบ 3 มิติ นั้น การสร้างผลงานมีการนำโปรแกลมหลากหลายมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการออกแบบงาน Conceptual แล้วส่งต่อไปยังโปรแกลมอื่นเพื่อการทำการผลิตแบบ หรือ การใช้โปรแกลมในการผลิตสื่อด้านแบบภาพเคลื่อนไหว Autodesk 3dsmax  หรือการใช้ Revit สำหรับทำแบบงานระบบประกอบอาคารต่อไป เพราะฉะนั้นในการออกแบบและทำแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้มากกว่าหนึ่งโปรแกลม เพื่อทำให้งานจบ จึงต้องมรการประสานงานหรือ Combine แบบจีงมีความจำเป็น เพื่อทำให้งานจบได้ด้วยดีและเวลามันสั้นที่สุด

          การประสารงาน ( Collaboration ) ระหว่างทีมงานและระห
ว่างบริษัท จึงมีความสำดัญเป็นอย่างมาก หากทีมงานใช้โปรแกลมที่ต่างกันกระบวนการทำงานก็อาจจะมีความซับซ้อน ขั้นตอนในการ 

 โปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นซอฟท์แวร์ของค่าย Autodesk เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรมแบบ 3 มิติ ซึ่งงานส่วนต่างๆ โปรแกรม Autodesk Navisworks มีอยู่ด้วยกัน 3 รุ่น

 

Autodesk Navisworks Freedom

โปรแกรม Autodesk Navisworks Freedom เป็นโปรแกรมฟรี ของค่าย Autodesk มีความสามารถเปิดดูข้อมูลโครงการที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นจาก AutoCAD หรือ Revit และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือการออกแบบต่างๆ จากนั้นดูไฟล์เหล่านี้กับซอฟต์แวร์โปรแกรม Autodesk Navisworks Freedom ไฟล์ NWD ได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสำรวจและข้อมูลทั้งโครงการ

คุณสมบัติ

  • สามารถเปิดไฟล์  NWD และ 3D DWF ได้
  • เปิดดูคุณสมบัติของวัตถุและข้อมูล Review ถึงมุมมองภาพเคลื่อนไหว และความคิดเห็น
  • เครื่องมือ navigation tools, including Walk, Look Around, Zoom, Zoom Box, Pan, Orbit, Examine, Fly, Turntable
  • รองรับการแสดงผลแบบ real-time ของวัสดุและแสง

 


Autodesk Navisworks Simulate

          Navisworks Simulate มีความสามารถสร้างและแก้ไข้ข้อมูลได้ทำการจำลองการก่อสร้าง 5D Construction Simulation, Render ภาพได้ทั้งภาพนิ่งและอนิเมชั่น, การถอดปริมาณงานได้

 


Autodesk Navisworks Manage


        Navisworks Manage  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงการ ถือเป็นชุดที่มีคำสั่งครบสมบูรณ์ เช่น มีความสามารถสร้างและแก้ไข้ข้อมูลได้ทำการจำลองการก่อสร้าง 5D Construction Simulation, Render ภาพได้ทั้งภาพนิ่งและอนิเมชั่น, การถอดปริมาณงานได้ ที่จะเหมือนกับ Navisworks Simulate แต่มีชุดคำสั้งที่เพิ่มขึ้นมา อย่างเช่น Clash Detection

 


โปรแกรม Autodesk Navisworks จึงเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองปัญหาสำหรับงานต่างๆๆดังนี้

  • สามารถทำงาน Combine แบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และ แบบงานวิศวกรรมด้านอื่นๆ สำหรับการ Coordination ไป
  • การทำ Clash Detection เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งหรือชนกันของวัตถุ
  • สามารถใช้ในการถอดปริมาณวัสดุในโครงการได้
  • สามารถส่งออกข้อมูลไปในรูปแบบอื่นได้
  • สามารถใช้ในการนำเสนอผลงาน 3 มิติ เพื่อการนำมาวางแผนในโครงการ
  • สามารทำ 4D 5D Construction Simulation หรือ จำลองการก่อสร้างร่วมกับข้อมูลจากโปรแกลมด้านการบริหารงาน Microsoft Project,Primavera เป็นต้นได้

 

 

 
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น